Relativno c

Genije protiv biblije

http://www.elitesecurity.org/t9050-4-Genije-protiv-Biblije-Feljton-Stiven-Hoking

25.06.2004. u 13:21

Da li smo sigurni da je brzina svetlosti maksinalna i konstanta (nepromenjiva)???

Obratite pažnju na sledeću teoriju:

Postoje dve svere postojanja: duhovna i fizička. PRE BigBeng-a je postojala samo duhovna u kojoj je “bio glavni” Bog Otac, a jedan je Bog. On je zarad nas i pre svega svog Sina Isusa stvorio prostor a vreme je posledica njegovog širenja.
Zastupnik sam ciklične teorije života svemira; beskonačno malo i beskonačno veliko je, pogotovo nama, isto; i kružnica je beskonačna linija.

Evolucionisti su u krivu. Tvrde da je od BigBenga prošlo oko 7-8 milijarde godina. Ljudi ne mogu da zamisle milijardu bilo čega (pr: milijarda sekundi je oko 33 godine). Evolucionisti, velikim vremenskim periodom “nadoknađuju” jako malu verovatnoću progresivne mutacije koja je osnov teorije evolucije, a totalno suprotna pravilu entropije (da svaki sistem teži haosu). Jedina, naravno slučajna, progresivna mutacija nastala za vreme savremenog homo sapiensa je srpasta anemija koju imaju afrički crnci (crvena krvna zrnca su u obliku srpa što im obezbeđuje otpornost na malariju). Koliko li je progresivnih mutacija potrebno da od guštera nastane ptica??? Taj “morfing” nije jednostavno uraditi ni u programima za modelovanje objekata. Kako su ljudi, Darvinovu teoriju prirodne selekcije (opstank najboljih predstavnika vrste), lako pretvorili u SF bajku i poverovali u nju. Kaže se da ko veruje da je nastao od majmuna na njega i podseća.

Posle II Svetskog rata je u Americi ojačao kreacionistički pokret. Oni su dualisti (kao što je bio i Njutn) jer veruju da je sve u jednom TRENUTKU nastalo i da se od tada sve razvija prirodnim tokovima. Pored ostalog tvrde da je Zemlja stara oko 20 000 godina a Mesec svega nekoliko hiljada godina. To je, nezvanično, i dokazano u trenutku kada je Apolo sleteo na Mesec i zatekao svega nekoliko centimetara zvezdane prašine na njegovoj površini, a očekivano je nekoliko metara s obzirom da evolucionisti smatraju da je Mesec star par milijardi godina a zvezdana prašina se taloži na sva nebeska tela. Evolucija nije “preobražaj” amebe u ribu, ribe u gmizavca, gmizavca u pticu, majmuna u čoveka!?! Jedina evolucija koja je postojala je “preobražaj” pećinskog čoveka koji je živeo u pećini u, i dalje nedovoljno, civilizovanog čoveka 21 veka.

Jednostavnom računicom, ako preskočimo I postulat Anjštajnove teorije (da je brzina svetlosti najveća moguća i konstantna, što i jeste za čoveka koji vidi samo ono na šta svetlost “padne”) i predpostavimo da se svetlost od BigBenga do skorije prošlosti kretala u proseku brže 227c (365 milijardi) puta svemir bi i nastao za 7 dana…
Gubim koncentraciju ali mi je drago što raspravljamo o pravim temama jer
ISTINA POSTOJI A JEDINI PUT DO NJE JE PRAVOSLAVNI.

07.07.2004. u 09:45

Crkvenu učenje je jedan oblik iskustva koji ljudi, na ovaj ili onaj način prenose vekovima. Crkve jesu isključive i to sigurno govori da je samo jedna prava. Dok je duhovnost najličnija osobina koja ne zavisi od toga kojoj Crkvi pripadaš, dali si crn ili beo, jesi li pop ili nisi- koja opisuje kvalitet duše.
Postoje određeni ekumenistički kompromisi koji su odobreni od strane nekih crkvenih poglavara (npr. Tezejsko bratstvo). Oni se bave ujedinjavanjem svih hrišćanskih Crkvama ali pod svojim molitvama koje su oni sakupili iz liturgija svih hrišćanskih naroda. A što bi se mi molili na njihov način kad imamo svoj, koji su zapisali naši praoci…

09.07.2004. u 09:57

Gospodine Ericsson, a šta mislite o tome da Hawking-u pođe za rukom da poveže relativističku fiziku sa kvantnom; da dokaže cirkularnost fizike; da se shvati ciklični život svemira… Da li mislite da bi to uticalo na čovečanstvo?

Što se vanzemaljaca tiče, ja lično mislim da je veća naučna fantastika ideja da smo u nama beskonačnom, našem svemiru, mi, ljudi, sami.

Ne želim da ovom idejom pokrenem raspravu o beskonačnosti svemira i da u tako velikom sistemu mora postojati bar još jedna planeta sa humanoidima… Moram Vas podsetiti da to što se svemir širi ne znači da je on beskonačan. Svemir u trenutku ima nama, možda nemerljivu, granicu. Rasel je konačnost svemira dokazao paradoksom: Ako je svemir beskonačan onda u njemu ima i beskonačno zvezda a samim tim bi bilo i beskonačno svetla. Mrak u svemiru dokazuje konačan broj zvezda.

Pozdravljam sve mislioce ovoga foruma i verujte da naše ćaskanje nije uzaludno jer istina postoji i jednom ćemo je svi znati.